Zuivelen op jouw gezondheid !

 

Toen we 20 jaar terug het idee opperden om hier in het “ol van fluttol” boter en zuivel te verkopen waren er meer negatief dan positief. Maar ge zijt jong en ge wilt wat, wie niet waagt niet wint, de durf en het gedacht…

 

 

 

 

 

 

 

Het landbouwbedrijf overnemen was gewaagd, vernieuwing drong zich op, de investeringen waren talrijk.

Van een gemengd bedrijf zijn enkel nog de melkkoeien overgebleven.

In de plaats van al de rest kwam een hoevewinkel, voor een nichemarkt, tegen een bosrand, van 2 meter op 2…

En indien het goed mocht draaien, dan hoefde Katleen niet meer buitenshuis te gaan werken…

Maar snel sloeg het aan, de vraag naar verscheidenheid was groot: van één winkeldag werden het er drie.

Uitbreiding van de desserts, van 6 soorten ijs naar meer dan 50, van 3 soorten kaas naar meer dan 100 !

 

De renovatie van de oude schuur in 2004, heeft ons een enorme punch gegeven.

‘t Is nie meer de graanoogst die de warmte geeft, maar een kerke stove en een molenaarstrap, die verwijzen naar de ‘d hilte, het upperste van de Scheure.

 

 

 

  

 

De menschen hebben de weg terug gevonden; voor de enen de goeste aan die goeie kerepap van vervlogen tijden,

voor den andere de dagelijkse hel aan die zure pap met stuttekosten bij gebrek aan beters.

Voor de enen de yoghurt voor de darmtransit, voor den anderen dat stiksje kaes, dat met veel passie en liefde en melk is gemaekt.

Voor de enen de nostalgie aan de bossen en het landelijk schoon op de Lichterveldse kobbe, voar de anderen de beste beutre voor up de stutte;

of voar de grootte cremetutte, en de goeste naer gemak, het simpel leven op de boerderie, de eenvoud zonder blabla.”

 

 

Het nieuwe ijssalon in 2014 gaf ons naambekendheid in de regio. Het grote terras waar je op je gemak kan blijven zitten, tussen de bomen en de koeien, nodigt je uit.

Fietsers en wandelaar hebben hun stekje gevonden! Geniet, door files, gsm en stress beladen mens. Komt tot rust!

We zijn overspoeld met technologie en welvaart, en we vergeten de simpele dingen tot geluk.

Smult van die bol ijs, en geniet van uw stuksken kaas.

Met andere mensen samen in het gras zitten, en de kinderen die spelen..."laat de tijd ne keer even stil staan..."

 

 

 

Omdat onze koeien onlosmakend verbonden zijn met ons bedrijf, hebben we in 2018 een terras ‘eiland’ in de weide gebouwd. Zo kunt u genieten van onze dieren, die voor de melk zorgen voor uw lekker ijs ! 

De laatste jaren is de huisvesting bij de koeien vernieuwd. Meer comfort en hoger welzijn zorgen voor gezondere dieren. 

 

 

 

 

 

Een welgemeende dank aan iedereen die langs is gekomen, al was het maar 1 keer, omdat we mochten deelnemen aan het belangrijkste moment uit uw dagelijks leven, al was het maar een klein stukje: uw maaltijd.

 

 

 

 

 

In oktober 2023 vernieuwden we onze zuivelwinkel. De winkel werd in een moderner jasje gestopt met een ruimer zuivelaanbod.

 

 

 

 

Ons Boerderie

Ons Koeien

Ons  Melk

Ons goeste om er het beste van te moaken !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Weerbericht de bossneppe

30 november -0001

D'oude Scheure

30 november -0001

Ons Verhaal

30 november -0001

De Bossneppe Non Profit

30 november -0001
  • Collage2.png